Osteopaatin koulutus

Osteopaatti on Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran rekisteröimä nimikesuojattu terveydenhuollon ammattihenkilö, jota saa käyttää ainoastaan vaadittavan koulutuksen suorittanut henkilö.

Osteopaatti on tuki- ja liikuntaelimistön asiantuntija, jonka keskeistä osaamista on laaja anatomian, fysiologian ja patologisten prosessien tietämys. Hän on erikoistunut kehon toiminnallisten häiriötilojen tutkimiseen ja hoitoon ottaen huomioon sen, että keho on psykofyysinen kokonaisuus.

Osteopaatiksi valmistuminen vaatii opinnot sovelletussa anatomiassa, biomekaniikassa, fysiologiassa, patologiassa, kliinisessä lääketieteessä, embryologissa (alkionkehitysoppi) ja tietenkin osteopaattisessa hoitofilosofiassa ja psykologiassa. Perusopinnot kestävät yleensä neljästä viiteen vuotta, jonka jälkeen voi alkaa harjoittaa osteopaatin tointa.

Tämä tosin on vasta alkua, eli ajokortti ammattiin. Vuosien käytännön työ ja jatkuvat, läpi elämän kestävät jatko-opinnot antavat niitä valmiuksia, joita erilaisten ongelmien ratkaisemiseen tarvitaan.

Edellytyksenä hoidon onnistumiselle on aina sisäistää vaivan mahdollinen syy ja sen vaikutukset kokonaisuuteen, ei suinkaan lähteä pelkästään poistamaan yksittäistä oiretta.

Osteopaatin tärkeimmät työvälineet ovat kädet. Usein sanotaankin, että silmien sijaan osteopaatit ”katsovat käsillään”. Ajattelevat,tuntevat ja näkevät kädet ovat osteopaatin tärkein työväline.

Vie oman aikansa, että kädentaidoilla pystyy aidosti ratkomaan syvemmällä olevia ongelmia ja myös ymmärtämään sen, mitä keho oireillaan oikein haluaa kertoa.

 

Kuinka löytää eläimiin erikoistunut, koulutettu osteopaatti ?

Suomessa koulutettuja, ihmisiä hoitavia osteopaatteja on rekisteröityneinä toista sataa, mutta eläimiin erikoistuneita ja siihen koulutuksen saaneita osteopaatteja toistaiseksi vain muutamia.

Osteopaattia etsiessään kannattaa aina selvittää se, onko kyseinen hoitoa tarjoava henkilö jo valmistunut, tutkinnon suorittanut osteopaatti, onko hän käynyt myös eläinpuolen opintoja ja minkä verran hänellä on kokemusta eläinten hoitamisesta.

Alalla toimii myös terapeutteja, jotka antavat osteopaattista hierontaa tai toimivat itseoppineina osteopaatteina. Omistajan tehtäväksi jääkin aina arvioida, onko hoitava terapeutti ammattitaidoiltaan riittävä antamaan avun juuri hänen eläimelleen.

 

 

Thinking, feeling, seeing hands