Kysytyimmät kysymykset

Tarvitseeko eläin osteopatian lisäksi viedä fysioterapiaa, hierontaa tai kiropraktista käsittelyä ?

Ei. Osteopatia on kokonaisvaltainen hoitomenetelmä, joka palauttaa kehon tilaan, jossa keho korjaa itse itseään. Osteopaatti säätää, luonto parantaa. Osteopaatti pystyy sekä korjaamaan mahdolliset rangan ja raajojen virheasennot että hoitamaan lihaksiston kireydet, joten muita hoitoja ei tarvita. Lisäksi eläimiin ja niiden käyttötarkoituksiin hyvin perehtynyt osteopaatti osaa antaa ohjeet liikuntaan ja ruokintaan, joilla eläimen tervehtymistä voi kotioloissa edesauttaa.

Mitä vastaanotolla tapahtuu ?

Ajanvarauksen yhteydessä osteopaatti pyytää usein lähettämään ennakkotiedot eläimen oireista ja historiasta syntymästä alkaen sähköpostitse. Lisäksi itse vastaanotolla käydään vielä läpi mahdolliset traumat, eläinlääkärin lausunnot ja katsotaan röntgenkuvat, jos niitä on. Suurimman informaation osteopaatti saa kuitenkin palpoimalla, käsin tunnustelemalla, itse eläimestä.

Koirille ja kissoille kannattaa ottaa mukaan joku tutun tuoksuinen hoitoalustan suoja ja varsinkin pennuille kannattaa muutama makupalakin pakata mukaan.

Hoidon kesto on noin 40 minuuttia. Ensimmäisellä hoitokerralla aikaa voi kulua enemmänkin ja jatkokäynneillä puolestaan vähemmän. Hoitoaikaa ei määrittele kello, vaan se, miten eläimen keho reagoi hoitoon.

Hevosilla osteopaatin hoitotilanne kannattaa koettaa saada mahdollisimman häiriöttömäksi. Mikäli mahdollista, ei hoidon aikana tallissa tulisi olla ylimääräistä liikennettä eikä ylimääräisiä ihmisiä. Hoito vaatii osteopaatilta ja eläimeltä syvää keskittymistä.

Montako kertaa osteopaatilla on käytävä ?

Hoitokertojen määrä riippuu eläimen vaivoista. Akuuteissa vaivoissa voi jo pelkkä kertahoito korjata tilanteen. Kroonistuneet vaivat vaativat yleensä useampia hoitokertoja.

Mitä osteopatialla hoidetaan ?

Osteopatialla voi hoitaa mitä tahansa elimistön kipu- tai häiriötilaa. Tyypillisimpiä osteopaatin asiakkaita ovat tuki- ja liikuntaelinten kivuista kärsivät eläimet. Apua saa myös sisäelinsairauksiin ja hormonaalisiin vaivoihin. Kroonistuneet kivut aiheuttavat elimistöön stressin, joka voi näkyä käytöshäiriöinä, ruuansulatuselimistön sairauksina tai iho-ongelmina.

Ammattitaitoinen osteopaatti ei anna "valohoitoa". Mikäli osteopaatti toteaa, että eläimen tila on sellainen, ettei sitä pysty osteopatialla hoitamaan, lähettää hän eläimen välittömästi eläinlääkärin hoitoon.

Mitä on kraniaaliosteopatia ?

Kraniaaliosteopatia perustuu ajatukseen kehon sisäisestä rytmistä ja pulssista. Kraniaalipulssi on seurausta aivo-selkäydinnesteen vaihtelusta. Tämä paine aaltoilee lantion ristiluun ja kallon välillä eli selkäydinalueella. Liikettä voi verrata vuoroveteen, jossa vedellä on tietty sisäinen rytminsä.

Myös kallon luut ovat tärkeässä roolissa kraniaaliosteopatiassa. Tohtori William G. Sutherland (1873 – 1954) on puhunut kallon hengitysmekanismista kuvatessaan kallon luiden välistä liikkuvuutta. Häiriöt tässä liikkeessä voivat aiheuttaa monia ongelmia, muun muassa käytös- ja hormonaalisia häiriöitä. Kokenut osteopaatti pystyy tunnustelemalla tätä liikettä paikantamaan ja korjaamaan elimistön häiriötiloja. Menetelmä on kevyt, mutta vaikuttaa syvälle.

Voiko vihaista tai arkaa eläintä hoitaa ?

Voi, mikäli eläin on edes auttavasti omistajansa hallinnassa. Vihaisuus voi olla myös kroonistuneesta kivusta johtuva käytöshäiriö, joka usein poistuu, kun kipu helpottaa. Osteopatia on hoito, jossa mitään ei tehdä väkivalloin "runnomalla", vaan eläimen kehon ehdoilla, joten hoidosta jää eläimelle miellyttävä tunne.

Helposti purevilla koirilla käytetään ainakin ensimmäisellä hoitokerralla kuonokoppaa, joka oikein käytettynä jo itsessään vaikuttaa eläintä rauhoittavasti.

Mistä tietää, että osteopaatilla on riittävä ammattitaito ?

Osteopaatti on nimikesuojattu ammatti. Rekisteriä laillistetuista osteopaateista ylläpitää Valvira. Nimikesuojattujen ammattihenkilöiden ammateissa voivat toimia muutkin henkilöt, mutta heillä ei kuitenkaan ole oikeutta käyttää nimikesuojattua ammattinimikettä (tässä tapauksessa osteopaatti).

Eläinosteopaatti ei kuitenkaan ole samalla tavalla suojattu nimike, joten eläimen omistajan puntaroitavaksi jää se, riittääkö hoitoa antavan henkilön ammattitaito vai ei.

Yksi ammattitaidon tae on se, että eläinosteopatiaa harjoittava ihminen on ensin valmistunut monivuotisessa koulutuksessa osteopaatiksi. Osteopatia ei ole pelkästään opittujen tekniikoiden mekaanista toistamista, vaan vaati myös osteopaattisen hoitotieteen sisäistämisen.

Lisäksi ammattitaitoisella eläinosteopaatilla tulee olla vahva hoidettavien eläinlajien anatomian tuntemus. Lisäksi on syytä tuntea ja tietää harrastus - / työeläinten käytön mukanaan tuomat tekijät.

 

Thinking, feeling, seeing hands