Vastaanotolla

Kun koira tulee vastaanotolle, aloitetaan tapahtuma aina haastattelulla. Keskustelussa kartoitetaan koiran tilanne nenästä hännänpäähän. Muistellaan koiran läpikäymät sairaudet, leikkaukset, mahdolliset lääkitykset ja katsotaan mahdolliset röntgenkuvat.

Osteopaattia kiinnostaa erityisesti kaikki, pienetkin onnettomuudet kuten putoamiset, liukastumiset ja törmäykset - vakavista onnettomuuksista puhumattakaan.

Usein kysymys siitä, millainen oli koirasi syntymä, herättää ihmetystä koiranomistajassa. Hankala tai jopa traumaattinen syntymä voi kuitenkin jättää jälkensä koiran terveeseen mekanismiin ja olla lähtökohtana myöhemmin ilmeneville ongelmille.

Tärkein tieto tulee kuitenkin koirasta itsestään. Kehon kieli, ryhti, tapa liikkua,ulkoinen olemus ja ennen kaikkea itse keho ja sen kaikki toiminnot ja kudokset kertovat oman tarinansa siitä, minkälaatuisesta vaivasta on kyse.

Tarkka osteopaattinen tutkimus ja omistajan omat havainnot muodostavat perustan itse hoidolle.

Väkivallatonta mutta tehokasta

Tutkimus ja sen mukaan määräytyvä hoito tapahtuvat aina ilman voimakeinoja. Koiraa ei pakoteta tiettyyn asentoon ja pidellä siinä väkivalloin, vaan hoito tapahtuu pitkälti koiran ehdoilla, tosin omistajan kontrollin alaisena.

Hyvin usein koira saattaa aluksi jännittää ja jopa vastustella, mutta vain harvoissa tilanteissa ilmenee aggressiivisuutta. Mahdollinen aggressiivisuus johtuu usein kivun tuomasta itsesuojelusta, joka poistuu hoidon edetessä.

Hoitotilanne pyritään aina pitämään mahdollisimman miellyttävänä ja luonnollisena tapahtumana, jonka koira voi kokea turvallisena.

Ennen varsinaista käsittelyä osteopaatti rentouttaa koiran niin sanottuun neutraaliin vaikuttamalla tietyille keskushermoston alueille. Aikaansaatu tila on mahdollisimman stressitön, jotta itse paraneminen voi tapahtua. Keskimääräinen hoitoaika on noin 40 minuuttia. Hoito tapahtuu kuitenkin koiran, ei kellon mukaan.

Osteopaattiset hoitotekniikat ovat turvallisia ja lempeitä, mutta samalla tehokkaita. Voimaa ei käytetä.

Niin sanottuja niksautuksia ei vastaanotolla koirille tehdä. Nikamalukot ja selkärangan sekä nivelten virheasennot korjataan lempein ottein käyttämällä osteopaattisia longlever -tekniikoita, jolloin käyttäen raajoja vipuna kohdistetaan rytmistä liikettä nikama- ja nivelalueille.

Hoidossa hyödynnetään biomekaniikan lakeja, joissa käytettävä voima minimoidaan mutta vaikuttava maksimoidaan.

Vaivasta riippuen käyntikertojen määrä vaihtelee. Pitkään jatkunut vaiva tuskin on kertakäynnin jälkeen selvä, mutta akuuttivaivat sen sijaan useimmiten helpottuvat jo kerrasta.

Useimmat koirat jatkavat huollossa käyntiä vuosi toisensa jälkeen. Asiakkaina on koiria, jotka ovat käyneet vastaanotolla vauvasta vaari-ikään.

 

Thinking, feeling, seeing hands