Hoitotilanne

Ensimmäisellä hoitokerralla käydään läpi koko hevosen historia. Olisi suotavaa lähettää jo etukäteen sähköpostitse tiedot hevosen vaivoista ja sen elämän vaiheista, jotta itse hoitotilanteessa hevososteopaatilla on jo kokonaiskäsitys potilaasta.

Tarkentavien kysymysten ja ennen kaikkea huolellisen palpaation avulla päästää oireilun perimmäisen syyn jäljille.

Koska hoito vaatii osteopaatilta syvää keskittymistä, olisi hoitoympäristö syytä saada mahdollisimman häiriöttömäksi. Ylimääräistä liikennettä tallissa olisi syytä välttää hoidon aikana, sillä myös hevoselle on annettava mahdollisuus keskittyä itse hoitoon.

Hoidon keskimääräinen kesto on noin 40 minuuttia, mutta hoitoon käytettävän ajan määrittelee kuitenkin aina hoidettavan hevosen keho ja mieli, ei kello.

Pienillä varsoilla hoitoaika voi olla lyhyempikin. Samoin ensimmäisellä kerralla aikaa voi kulua reilusti enemmänkin.

Joissakin tapauksissa riittää ongelman korjaamiseksi yksi hoitokäynti, mutta varsinkin kroonistuneissa kiputiloissa tarvitaan useampia hoitokertoja.

Osteopatialla pyritään saattamaan hevosen elimistö tilaan, joka mahdollistaa kehon itsekorjaavien prosessien käynnistymisen. Monilla hevosilla olon helpottuminen näkyy välittömästi.

 

Thinking, feeling, seeing hands